Klečoviště na Smrku

L.LB.12
Lokalizace: 50.8878N 15.266436E
Rozloha: 4,702 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Nadmořská výška: 1068 - 1100 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Poznámka

Přišla zpětná reakce z Jizerek a mokřad to prý není. Je to od roku 1995 PP s předmětem ochrany kleče na suťovém poli. A podle VMB tam mokřadní biotopy nejsou. Takže bych V. Vršovskému dala za pravdu a mokřad smazala.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,997 ha 21,2 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,065 ha 1,38 2,5

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.