Náckova louka

L.LB.04
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu