Pertoltické rybníky

L.LB.02
Lokalizace: 50.986269N 15.104598E
Rozloha: 17,523 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 329 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,320 ha 1,82 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,509 ha 2,9 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,679 ha 15,29 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,602 ha 3,44 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,178 ha 23,84 3,56

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Dvoukřídlí Temnostoma bombylans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Parhelophilus frutetorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Xanthandrus comtus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Xylota meigeniana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.