Na Jančích

L.KM.03
Lokalizace: 49.377714N 17.738101E
Rozloha: 4,636 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 628 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,936 ha 20,2 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,193 ha 47,3 1,19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,241 ha 5,19 1,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Carsia sororiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2005
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2005
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2005
Cévnaté rostliny Knautia kitaibelii chrastavec Kitaibelův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2008
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.