Stonáč

L.KM.02
Lokalizace: 49.306811N 17.426971E
Rozloha: 18,348 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 187 - 189 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,065 ha 0,35 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,081 ha 0,44 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,179 ha 0,98 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,427 ha 2,33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,641 ha 3,49 1,41
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,657 ha 30,83 3,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.