Babinec

L.KL.08
Lokalizace: 50.22988N 13.908601E
Rozloha: 14,762 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B , O , Am
Nadmořská výška: 291 - 313 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o rybník Babinec a olšinu mezi rybníky Babinec a Dubový. Lokalita má několik přirozených tůni, které slouží k rozmnožování obojživelníků. Tato lokalita má také velký význam z hlediska výskytu ohrožených druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,736 ha 4,99 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,097 ha 0,65 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,682 ha 24,94 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,010 ha 0,07 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,619 ha 24,51 2,08

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.