Malý Pařezitý rybník

L.JI.14
Lokalizace: 49.241869N 15.393961E
Rozloha: 5,176 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 623 - 635 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Quercus cerris dub cer -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Spergularia echinosperma kuřinka ostnosemenná -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- -- BL3 2002
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.