U potoků

L.JI.05
Lokalizace: 49.316735N 15.349151E
Rozloha: 4,594 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 569 - 582 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,043 ha 22,71 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,727 ha 37,6 3,94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,657 ha 14,3 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex dioica ostřice dvoudomá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2010
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.