Rybník Velký Závistivý a olšina u JZ břehu

L.JH.41
Lokalizace: 49.145518N 14.810761E
Rozloha: 34.596 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 420 - 423 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.590 ha 1.71 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.001 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.125 ha 26.38 2.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.176 ha 3.4 3.02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.032 ha 0.09 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.098 ha 0.28 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.128 ha 0.37 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.038 ha 0.11 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.