Dolní Šatlava

L.JH.27
Lokalizace: 49.023824N 15.303608E
Rozloha: 16,501 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 600 - 605 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,935 ha 54,14 2,18
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,874 ha 11,36 1,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,270 ha 7,7 1,54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,213 ha 1,29 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,144 ha 0,87 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,057 ha 0,34 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Myosotis caespitosa pomněnka trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2002
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.