Prameniště u Terezína

L.JH.26
Lokalizace: 49.08134N 15.245923E
Rozloha: 8,617 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am, B , KE
Nadmořská výška: 652 - 657 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,220 ha 2,55 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,010 ha 0,12 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,002 ha 0,02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,554 ha 6,43 2,79
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,299 ha 3,47 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,299 ha 3,47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,599 ha 6,95 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,299 ha 3,47 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,797 ha 20,86 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,497 ha 17,37 2,8

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.