Prameniště u Terezína

L.JH.26
Lokalizace: 49.08134N 15.245923E
Rozloha: 8.617 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am, KE, B
Nadmořská výška: 652 - 657 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.220 ha 2.55 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.010 ha 0.12 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.002 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.554 ha 6.43 2.79
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.299 ha 3.47 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.299 ha 3.47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.599 ha 6.95 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.299 ha 3.47 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.797 ha 20.86 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.497 ha 17.37 2.8

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2001
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.