Malá Zvůle

L.JH.19
Lokalizace: 49.095724N 15.237709E
Rozloha: 2,800 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 650 - 652 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,051 ha 37,54 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,019 ha 0,66 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,280 ha 10,01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,031 ha 1,1 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,422 ha 15,07 3
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,009 ha 0,33 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,073 ha 2,61 1,04

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.