Rašeliniště Mosty

L.JH.08
Lokalizace: 49.112799N 15.247278E
Rozloha: 12,230 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 642 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,929 ha 15,78 2,5
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,052 ha 0,43 1,15
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,781 ha 6,38 2,39
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,065 ha 0,53 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,249 ha 2,04 1,52
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,472 ha 3,86 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,085 ha 0,7 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,032 ha 0,26 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,106 ha 0,86 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,825 ha 6,75 3,6

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2009
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2009
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.