Rašeliniště Mosty

L.JH.08
Lokalizace: 49.112799N 15.247278E
Rozloha: 12.230 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 642 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.221 ha 1.81 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.216 ha 9.94 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.389 ha 3.18 2.68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.272 ha 2.22 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.041 ha 0.33 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.195 ha 1.6 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.726 ha 5.94 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.620 ha 21.42 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.126 ha 1.03 2
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.093 ha 0.76 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.589 ha 12.99 3.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.209 ha 1.71 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.370 ha 3.02 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2007
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2009
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Helochares lividus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.