Hradeček (Rašeliniště u rybníka Hradeček)

L.JH.07
Lokalizace: 49.141156N 15.170924E
Rozloha: 38,911 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O , KE
Nadmořská výška: 531 - 559 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,439 ha 24,26 1,98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,165 ha 0,42 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,157 ha 2,97 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,722 ha 4,43 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,479 ha 3,8 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,263 ha 8,39 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,969 ha 2,49 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,353 ha 3,48 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,019 ha 0,05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,620 ha 17,01 2,45
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,440 ha 13,98 2,01
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,470 ha 1,21 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.