Rašeliniště u Příbrazského rybníka

L.JH.04
Lokalizace: 49.036602N 14.93742E
Rozloha: 89.789 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 468 - 475 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.166 ha 2.41 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.274 ha 19.24 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.858 ha 4.3 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.479 ha 0.53 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.013 ha 0.01 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.699 ha 0.78 3.44
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 30.554 ha 34.03 3.75
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.143 ha 0.16 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.621 ha 4.03 2.05
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.004 ha 3.35 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.700 ha 0.78 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.846 ha 2.06 3.67
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.403 ha 0.45 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2004
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Viscum album subsp. austriacum jmelí bílé borovicové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.