Zámecká sádka

L.JC.14
Lokalizace: 50.334453N 15.278223E
Rozloha: 45,282 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 219 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,584 ha 3,5 2,28
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,801 ha 6,19 3,69
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,864 ha 21,78 2,26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2003
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2003
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2012
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.