Rybník u Vesce

L.JC.12
Lokalizace: 50.485175N 15.157767E
Rozloha: 5,544 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 302 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,218 ha 3,92 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,397 ha 7,17 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,669 ha 12,07 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.