Rybník Nečas a les Perná

L.JC.06
Lokalizace: 50.291734N 15.240637E
Rozloha: 40,699 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 206 - 215 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,091 ha 2,68 2,39
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,112 ha 0,28 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,037 ha 0,09 2,13
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,193 ha 17,67 1,42
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,029 ha 2,53 3,01
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,004 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,868 ha 4,59 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,421 ha 1,03 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,447 ha 1,1 1,88
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,292 ha 0,72 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2012
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.