Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 10,754 ha 11,81 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus vittatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Otiorhynchus orbicularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 92

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.