Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium ochroleucon jetel bledožlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium rubens jetel červenavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ortopteroidní hmyz Mantis religiosa kudlanka nábožná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Allium carinatum česnek kýlnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2010
Brouci Gasterocercus depressirostris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Onthophagus vacca vrubounek kravský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Lathropus sepicola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Lichenophanes varius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.