Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,318 ha 8,04 3,06
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Euphorbia villosa pryšec kosmatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Coronopus squamatus vranožka šupinatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Colutea arborescens žanovec měchýřník -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Chamaecytisus virescens čilimník zelenavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Cévnaté rostliny Danthonia alpina trojzubec lesostepní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mnohonožky Julus terrestris mnohonožka zemní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.