Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42,185 ha 46,34 1,9
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Lichenophanes varius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Smaragdina xanthaspis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Polydrusus viridicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Phrydiuchus topiarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Otiorhynchus orbicularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Onthophagus vacca vrubounek kravský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.