Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mnohonožky Julus terrestris mnohonožka zemní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Euphorbia villosa pryšec kosmatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Gyrinus distinctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Euheptaulacus villosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.