Kútky

L.HO.05
Lokalizace: 48.83211N 17.387458E
Rozloha: 91,039 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 335 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 8,362 ha 9,18 3,17
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Colutea arborescens žanovec měchýřník -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Brouci Eumolpus asclepiadeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 63

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.