Nový rybník

L.HK.27
Lokalizace: 50.254007N 15.582951E
Rozloha: 10.224 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 245 - 247 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.929 ha 9.08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.273 ha 2.67 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.199 ha 1.95 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.569 ha 15.34 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.095 ha 0.93 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.259 ha 2.53 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Sorbus torminalis jeřáb břek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Rosa gallica růže galská -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Centaurium erythraea zeměžluč okolíkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Allium angulosum česnek hranatý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.