Olešnický rybník

L.HK.24
Lokalizace: 50.145711N 15.433368E
Rozloha: 21,956 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 220 - 244 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,261 ha 10,3 1,9
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,552 ha 20,73 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,648 ha 43,94 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,076 ha 0,34 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,006 ha 0,03 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,307 ha 1,4 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2003
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2003
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2003
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2004
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.