Kněžský rybník

L.HK.20
Lokalizace: 50.139773N 15.529219E
Rozloha: 13.510 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 235 - 240 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.411 ha 32.65 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.076 ha 15.37 2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 3.910 ha 28.94 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2002
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Galinsoga parviflora pěťour maloúborný -- -- -- BL3 2002
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.