Rybník Hluboký u Obědovic

L.HK.19
Lokalizace: 50.149155N 15.595863E
Rozloha: 2,507 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 239 - 242 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Loranthus europaeus ochmet evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Myosotis sparsiflora pomněnka řídkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2004
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2005

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.