Rybníky Kosický a Rožka

L.HK.14
Lokalizace: 50.191287N 15.545289E
Rozloha: 12.996 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 231 - 247 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.363 ha 2.79 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.267 ha 25.14 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.208 ha 1.6 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2005
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.