Rybník Svinče

L.HK.06
Lokalizace: 50.187078N 15.573896E
Rozloha: 5,515 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 230 - 234 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2003
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2004
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.