Farářství

L.HB.06
Lokalizace: 49.634993N 15.260124E
Rozloha: 4.728 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 450 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.009 ha 0.19 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.211 ha 25.62 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.080 ha 1.68 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.450 ha 30.66 4

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.