Hroznětínská louka

L.HB.05
Lokalizace: 49.761995N 15.364823E
Rozloha: 39,298 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 479 - 510 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,674 ha 1,72 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 1,368 ha 3,48 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,160 ha 0,41 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,068 ha 0,17 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,835 ha 4,67 1,31
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14,874 ha 37,85 1,91

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2010
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2010
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.