Šlapanka

L.HB.03
Lokalizace: 49.588984N 15.607965E
Rozloha: 6.362 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 429 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.209 ha 3.29 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.706 ha 11.09 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.653 ha 25.98 1.02
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.316 ha 4.97 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.721 ha 11.32 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.406 ha 6.38 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.471 ha 7.4 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Galium elongatum svízel prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.