Nad Dolským mlýnem

L.DC.04
Lokalizace: 50.852211N 14.337337E
Rozloha: 3.119 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B , Am
Nadmořská výška: 185 - 215 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.014 ha 0.44 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.114 ha 3.65 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.016 ha 0.52 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.458 ha 46.73 4
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 1.302 ha 41.74 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.033 ha 1.04 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2001
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2001
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2001
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2001
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2001
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.