Čabel

L.DC.02
Lokalizace: 50.816885N 14.287075E
Rozloha: 12.835 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 371 - 388 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.558 ha 4.35 3.8
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.381 ha 18.55 2.5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Elasmostethus minor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ploštice Acompus rufipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Motýli Arichanna melanaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2008
Mechorosty Cephaloziella elachista drobnička něžná -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Mechorosty Cephaloziella spinigera drobnička zoubkatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Russula albonigra holubinka černobílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Houby Omphaliaster asterosporus kalichovka hvězdovýtrusá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23