Tříselný rybník

L.CV.26
Lokalizace: 50.442141N 13.313282E
Rozloha: 5.886 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 379 - 390 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.034 ha 0.58 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.616 ha 27.45 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.652 ha 28.07 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Anemone sylvestris sasanka lesní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Sympecma fusca šídlatka hnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Ohrožený (EN) -- 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.