Černýš

L.CV.22
Lokalizace: 50.373267N 13.115447E
Rozloha: 3.525 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 328 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.005 ha 28.5 2.5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.539 ha 15.3 2.5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.076 ha 30.52 2.31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2005
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2005
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2014

Fotografie