Polom

L.CR.31
Lokalizace: 49.791331N 15.751146E
Rozloha: 7,980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 550 - 608 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,496 ha 18,74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,149 ha 51,99 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Gymnopilus bellulus plaménka drobnovýtrusá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2018
Houby Lactarius lilacinus ryzec lilákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Cardamine trifolia řeřišnice trojlistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Pluteus hispidulus štítovka huňatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 48

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.