Polom

L.CR.31
Lokalizace: 49.791331N 15.751146E
Rozloha: 7,980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 550 - 608 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,496 ha 18,74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,149 ha 51,99 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Pluteus podospileus štítovka vločkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Cardamine trifolia řeřišnice trojlistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Houby Flammulaster muricatus kržatka ostnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Gyrophanopsis polonensis kornatec polský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.