Polom

L.CR.31
Lokalizace: 49.791331N 15.751146E
Rozloha: 7,980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 550 - 608 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,496 ha 18,74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,149 ha 51,99 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Chaenotheca brachypoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Bryobilimbia ahlesii -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Lišejníky Verrucaria aethiobola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Chaenotheca chlorella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Lišejníky Alyxoria varia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Houby Gyrophanopsis polonensis kornatec polský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Flammulaster muricatus kržatka ostnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.