U Tučkovy hájenky

L.CR.17
Lokalizace: 49.736419N 16.021669E
Rozloha: 7.332 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 700 - 707 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.117 ha 1.59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.235 ha 3.21 2.05
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.317 ha 4.33 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.015 ha 0.2 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.184 ha 2.51 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.305 ha 17.8 1.59
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.094 ha 1.28 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2010
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella jestřábník myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Hieracium auriculoides jestřábník sličný -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.