Radvanecký rybník

L.CL.08
Lokalizace: 50.747868N 14.593743E
Rozloha: 13.315 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 297 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.140 ha 1.05 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.578 ha 79.44 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.099 ha 0.74 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.500 ha 3.75 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.315 ha 2.36 1.47
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.421 ha 3.16 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.435 ha 3.26 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Spergula morisonii kolenec Morisonův -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Aira praecox ovsíček časný -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Veronica verna rozrazil jarní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Vážky Erythromma viridulum šidélko znamenané -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.