Děvínské jezírko a přilehlé louky

L.CL.06
Lokalizace: 50.693013N 14.86355E
Rozloha: 3.387 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 327 - 336 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.028 ha 0.84 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.325 ha 39.11 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.003 ha 0.09 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.655 ha 19.33 2.22
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.516 ha 15.24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.004 ha 0.13 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Equisetum pratense přeslička luční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Sparganium natans zevar nejmenší Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.