Pustý rybník

L.CL.01
Lokalizace: 50.596578N 14.72996E
Rozloha: 164.920 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B , E
Nadmořská výška: 272 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.001 ha -- 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1.658 ha 1.01 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.079 ha 0.05 3
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4.391 ha 2.66 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.001 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.053 ha 0.03 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 128.970 ha 78.2 2.06
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 20.998 ha 12.73 2.43
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5.595 ha 3.39 2.44
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Deschampsia cespitosa subsp. parviflora metlice trsnatá malokvětá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Corynephorus canescens paličkovec šedavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2008

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.