Rašeliniště Bobovec

L.CK.08
Lokalizace: 48.711325N 14.176652E
Rozloha: 145,216 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 760 - 787 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,986 ha 0,68 4
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Houby Leccinum holopus kozák bílý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Lactarius musteus ryzec strakatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Lactarius lacunarum ryzec bažinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Entoloma nitidum závojenka lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Cortinarius subtortus pavučinec olivově žlutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Cortinarius scaurus pavučinec datlový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Cortinarius chrysolitus pavučinec rašeliníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 78

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.