Zbudovská mokřina

L.CB.16
Lokalizace: 49.097891N 14.309994E
Rozloha: 2,615 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 394 - 396 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,151 ha 5,78 2,5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,721 ha 27,57 1,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,399 ha 15,25 1,12
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,241 ha 9,23 3,53
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,129 ha 4,95 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Lemna turionifera okřehek červený -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.