Šibeník

L.BV.03
Lokalizace: 48.787288N 16.624949E
Rozloha: 53,919 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, O
Nadmořská výška: 197 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,030 ha 0,06 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,346 ha 0,64 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13,389 ha 24,83 2,23
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,106 ha 0,2 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Ochthebius flavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Verbascum blattaria divizna švábovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Anagallis foemina drchnička modrá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Scorzonera austriaca hadí mord rakouský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Scabiosa canescens hlaváč šedavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Adonis vernalis hlaváček jarní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Arabis auriculata huseník ouškatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.