Suchá Rudná

L.BR.16
Lokalizace: 50.06538N 17.358434E
Rozloha: 5,681 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: Am, E , H
Nadmořská výška: 696 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,067 ha 1,17 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,068 ha 18,8 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Ena montana hladovka horská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis emarginatus netopýr brvitý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Musculium lacustre okrouhlice rybničná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Oxychilus glaber skelnatka hladká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Oxychilus depressus skelnatka stlačená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Deroceras praecox slimáček lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Plicuteria lubomiskii srstnatka karpatská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Aegopinella epipedostoma iuncta sítovka podhorská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.