Prameny Poličky

L.BR.11
Lokalizace: 49.86824N 17.356251E
Rozloha: 6,870 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 620 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,201 ha 17,48 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,729 ha 10,61 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,498 ha 7,26 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,299 ha 4,35 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,171 ha 17,04 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2006
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2006
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2006
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2006
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Savci Mus musculus myš domácí -- -- -- BL3 2006
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2006
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.